Meklēt korpusā

Atrasti 982 teksta vienumi
Teksts ID 560. Vienums nr. 3
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
Teksts ID 560. Vienums nr. 5
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
Teksts ID 560. Vienums nr. 9
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Teksts ID 560. Vienums nr. 13
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
Teksts ID 560. Vienums nr. 22
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Teksts ID 560. Vienums nr. 26
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
Teksts ID 560. Vienums nr. 30
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Teksts ID 560. Vienums nr. 39
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Teksts ID 560. Vienums nr. 40
Labdien
Labdien
!
!
Mans
Mani
sauc
sauc
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
Teksts ID 560. Vienums nr. 45
Nathaniel
Natenjels

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
Teksts ID 560. Vienums nr. 46

,
un
un
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
Teksts ID 560. Vienums nr. 48
man
man
ir
ir
divdesmit
divdesmit
gadi
gadi
.
.
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
Teksts ID 560. Vienums nr. 53
Mans
Mana
gimeni
ģimene
,

tagad
tagad
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
Teksts ID 560. Vienums nr. 57
dzivo
dzīvo
Francijā
Francijā

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
Teksts ID 560. Vienums nr. 59

,
bet
bet
es
es
dzivoju
dzīvoju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
.
.
Man
Man
ir
ir
divi

brālis

,

vienas
viena
māsa
māsa
un
un
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
Teksts ID 560. Vienums nr. 73
viens
viens
bralis
brālis
.
.
Mans
Mans
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
patik
garšo
piča
pica
.
.
Rs
Es
studeju
studēju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
,
,

es
estudeju
studēju
medicina
medicīnu
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Teksts ID 560. Vienums nr. 77
bralis
brālis
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
patik
garšo
piča
pica
.
.
Rs
Es
studeju
studēju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
,
,

es
estudeju
studēju
medicina
medicīnu
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
medicina
medicīna
,
,

es
būšu
būšu
Teksts ID 560. Vienums nr. 78
dzivoj
dzīvo
ar
ar
mans
manu
gimenī
ģimeni

,
un
un
vinš
viņš
strādā
strādā
slavens
slavenā
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
patik
garšo
piča
pica
.
.
Rs
Es
studeju
studēju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
,
,

es
estudeju
studēju
medicina
medicīnu
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
medicina
medicīna
,
,

es
būšu
būšu
ārsts
ārsts
Teksts ID 560. Vienums nr. 87
slimnicā
slimnīcā

par
ārsts
ārstu
.
.
Mana
Manai
māsa
māsai
ir
ir
cetrpadsmit
četrpadsmit
gadi
gadi
.
.
Vinš
Viņa
iet
iet
uz

skolā
skolā
Francijā
Francijā
.
.
Jums
Viņai
Patika
patīk
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
patik
garšo
piča
pica
.
.
Rs
Es
studeju
studēju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
,
,

es
estudeju
studēju
medicina
medicīnu
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
medicina
medicīna
,
,

es
būšu
būšu
ārsts
ārsts
.
.
Mans
Mans
tevs
tēvs
ir
ir
kardiologs
kardiologs
,
,
un
un
viņš
viņam
loti
ļoti
Teksts ID 560. Vienums nr. 105
Francija
Francija
,
,
bet
bet
man
man
nepatik
nepatīk
francija
Francija
.
.
Es
Es
tradaju
strādāju
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
man
man
ir
ir
liela
liela
majas
māja
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
Jaunezēlandē
Jaunzēlandē
,
,
laiks
laiks
ir
ir
loti
ļoti
labi
labs
.
.
Mans
Manai
gimeni
ģimenei

,
viņiem
viņiem
garšo
garšo
pica
pica
,
,
un
un
veini
man
ari
arī
patik
garšo
piča
pica
.
.
Rs
Es
studeju
studēju
Jaunzēlandē
Jaunzēlandē
,
,

es
estudeju
studēju
medicina
medicīnu
.
.
Man
Man
loti
ļoti
patik
patīk
medicina
medicīna
,
,

es
būšu
būšu
ārsts
ārsts
.
.
Mans
Mans
tevs
tēvs
ir
ir
kardiologs
kardiologs
,
,
un
un
viņš
viņam
loti
ļoti
patik
patīk
tas
tas
.
.
atavainojiet
Atvainojiet
,
,
man
man
,

ir
ir
iet
jāiet
,
.
Paldiez
Paldies
.
!


Visu
Visu
labu
labu
.
!


Labdien
Labdien