Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide:
metodes, rīki un izmantojums

Par projektu

Projekta ilgums: 2018. gada septembris – 2021. gada augusts

Projekta mērķi:

Dalībnieki: Ilze Auziņa, Inga Kaija, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece, Roberts Darģis

Par korpusu

Korpusā iekļauti to Latvijas augstākajās mācību iestādes studējošo ārvalstnieku darbi, kuri latviešu valodu apgūst kā svešvalodu pirmo vai otro semestri. Teksti ir automātiski morfoloģiski marķēti, un tajos ir manuāli marķētas valodas apguvēju kļūdas.

Plānotais apjoms – 1000 studentu darbi (esejas), vēlamais katra teksta garums – vismaz 100 vārdi (ap 100 tūkst. vārdlietojumu).

Korpusa izveides posmi:

Sadarbības partneri


Projekts “Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums” Nr. lzp-2018/1-0527