Latviešu valodas apguvēju korpuss

Korpusā iekļauti to Latvijas augstākajās mācību iestādes studējošo ārvalstnieku darbi, kuri latviešu valodu apgūst kā svešvalodu pirmo vai otro semestri. Teksti ir automātiski morfoloģiski marķēti, un tajos ir manuāli marķētas valodas apguvēju kļūdas. Korpusa apjoms ir 1015 studentu esejas (kopumā korpusā – vairāk nekā 180 tūkst. vārdlietojumu).

Korpusā ikviens interesents var noskaidrot, piemēram, kas latviešu valodas apguvējam sagādā vislielākās grūtības, kuri ir visbiežāk lietotie vārdi un vārdu formas. Korpusā ir iespējams meklēt, izmantojot metadatus, t. i., informāciju par valodas apguvēja dzimumu, vecumu, dzimto valodu, svešvalodu prasmi.

Korpusa veidotāji: Ilze Auziņa, Inga Kaija, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece un Roberts Darģis.


Sadarbības partneri


Finansējuma avots: FLPP projekts “Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums” (Nr. lzp-2018/1-0527).