Dokuments ID 32

Vecums: 20

Dzimums: Sieviete

Semestris: 2

Dzīvo Latvijā (mēneši): 11

Dzimtā valoda: Finnish

Citas valodas: English,Swedish

Oriģinālais teksts
Manas studijas Es studēju zobastniezību Rīgas Stradiņa universitātē. Es esmu no Somijas, bet tagad es dzīvoju Rīgā. Es sāku manas studijas pagājušajā gadā. Tagad es studēju pirmajā gadā otrajā semestrī. Man ļoti patīk mācīties anatomiju, histologiju, kimiju un zobu anatomiju. Bet man nepatīk mācities fisiku, latinu valodu un biomaterialu. Bio kimijā, histologija un zobu anatomija ir ļoti gruti. Musu nodarbības parasti sākas pēc diviņi. Musu lectijas un nodarbības ir parasti vienu stundu un trisdesmit minūtes ilgi. Mums ir kontroldarbi un exameni ļoti bieži. vismas divas reizes nedelā. Man ir labas un sliktas atzimes. Parasti mums nav mājasdarbi bet man jāmācas katru dienu pēc skolas un jārastas presentacijas. Mus lectijas un nodarbibas notiek Dzirziciema ielā, Fisikas fakultātē Imantā vai anatomicumā. Vissi lectijas un nodarbības ir anglu valodā. Professori runā labi anglu valodā. Šomenes mums nav daudz lectijas bet pagajušajā bija vairak. Pirmdienas, otradienas un trisdiena parasti ir grutas un ilgas. bet piecdienas ir vieglas. Šonedelā viss vairak lectiju bija Pirmdienā un Otradienā. Trīsdiena un piecdiena ir brivdienas. Parasti musu lectijas ir sešas stundas dienā bet citas dienas desmit stundas. Katru pirmdienas mums ir anatomija un zobu functionala anatomija, un katru otradienā un četurdienā mum ir latviesu valoda. kad man ir laiks es eju mācities uz Nacionala bibliotēkā, Parasti sestdienās un svetdinās un brīvdienās.
Labotais teksts
Manas studijas Es studēju zobārstniecību Rīgas Stradiņa universitātē. Es esmu no Somijas, bet tagad es dzīvoju Rīgā. Es sāku manas studijas pagājušajā gadā. Tagad es studēju pirmā gada otrajā semestrī. Man ļoti patīk mācīties anatomiju, histoloģiju, ķīmiju un zobu anatomiju. Bet man nepatīk mācīties fiziku, latīņu valodu un biomateriālus. Bioķīmijā, histoloģijā un zobu anatomijā ir ļoti grūti. Mūsu nodarbības parasti sākas pēc deviņiem. Mūsu lekcijas un nodarbības ir parasti vienu stundu un trīsdesmit minūtes ilgas. Mums ir kontroldarbi un eksāmeni ļoti bieži. Vismaz divas reizes nedēļā. Man ir labas un sliktas atzīmes. Parasti mums nav mājasdarbu, bet man jāmācās katru dienu pēc skolas un jāraksta prezentācijas. Mums lekcijas un nodarbības notiek Dzirciema ielā, Fizikas fakultātē Imantā vai anatomikumā. Visas lekcijas un nodarbības ir angļu valodā. Profesori runā labi angļu valodā. Šomēnes mums nav daudz lekciju, bet pagājušajā bija vairāk. Pirmdienas, otrdienas un trešdienas parasti ir grūtas un ilgas. Bet piektdienas ir vieglas. Šonedēļ visvairāk lekciju bija pirmdienā un otrdienā. Trešdiena un piektdiena ir brīvdienas. Parasti mūsu lekcijas ir sešas stundas dienā, bet citas dienas desmit stundas. Katru pirmdienu mums ir anatomija un zobu funkcionālā anatomija, un katru otrdienu un ceturtdienu mums ir latviešu valoda. Kad man ir laiks, es eju mācīties uz Nacionālo bibliotēku. Parasti sestdienās un svētdienās, un brīvdienās.