Dokuments ID 46

Vecums: 26

Dzimums: Sieviete

Semestris: 2

Dzīvo Latvijā (mēneši): 10

Dzimtā valoda: Finnish

Citas valodas: English,Latvian,Spanish, Castilian,Swedish

Oriģinālais teksts
Es esmu Svetlana, es esmu no Krievijas. Es studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Es būšu ārste. Es esmu otrajā semestrā. Es sāku studēt Rīgā februārī. Es būšu studēt seši gadi. Man ir daudz grupas biedri manā grupā. Mana labakaja draudzene is Angel. Viņa ir no Vācijas. Man ir daudz studiju priekšmeti: latviešu valoda, bioķīmija, latīņu valoda, anatomija, filozofija, fizika un histologia. Man ļoti patik anatomija, latīnu valoda un latviešu valoda bet man nepatik fizika vai biokīmija. Es mācos bioķīmiju un histologiju divus reizes nedeļa tapec ta ir ļoti grūti. Man ir viena nodarbība pirmdienā, ta ir latinu valoda. Nodarbība sākas divpadsmitos un piecpadsmit minūtes, otrdienā man ir divas nodarbības, latniešu valoda un bioķīmija. Bioķīmija beidzas puscetros. Pēc nodarbībam es braucu mājās ar divdesmitpiekto autobusu. Mājās es lasu mājasdarbu katru dienu divus stundas. Man ir vienspadsmit nodarbības un lecsijas nedeļā. Pirmdienā man ir tikai viena nodarbība un pēc nodarbībam es braucu ar tramvaju uz Latvijas Nacionala biblioteku. Tur es lasu mājasdarbu divas stundas un pēc es braucu mājās. Nedeļas nogalē es macos mājās bet dāzreiz es braucu uz universitāti un lasu. Ja man būs kolokvijs nākamajā nedeļā, es sēžu visu dienu bibliotēkū un macos tāpēc es gribu labas atzimes. Es gribu būt ķirurģe. It sevišķi studēt anatomiju ir ļoti svarīgs.
Labotais teksts
Es esmu Svetlana, es esmu no Krievijas. Es studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Es būšu ārste. Es esmu otrajā semestrī. Es sāku studēt Rīgā februārī. Es * studēšu sešus gadus. Man ir daudz grupas biedru manā grupā. Mana labākā draudzene ir Angela. Viņa ir no Vācijas. Man ir daudz studiju priekšmetu: latviešu valoda, bioķīmija, latīņu valoda, anatomija, filozofija, fizika un histoloģija. Man ļoti patīk anatomija, latīņu valoda un latviešu valoda, bet man nepatīk fizika vai bioķīmija. Es mācos bioķīmiju un histoloģiju divas reizes nedēļā, tāpēc ka tā ir ļoti grūta. Man ir viena nodarbība pirmdienā, tā ir latīņu valoda. Nodarbība sākas divpadsmitos un piecpadsmit minūtēs, otrdienā man ir divas nodarbības, latviešu valoda un bioķīmija. Bioķīmija beidzas pusčetros. Pēc nodarbībām es braucu mājās ar divdesmit piekto autobusu. Mājās es lasu mājasdarbu katru dienu divas stundas. Man ir vienpadsmit nodarbības un lekcijas nedēļā. Pirmdienā man ir tikai viena nodarbība, un pēc nodarbībām es braucu ar tramvaju uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tur es lasu mājasdarbu divas stundas un pēc tam es braucu mājās. Nedēļas nogalē es mācos mājās, bet dažreiz es braucu uz universitāti un lasu. Ja man ir kolokvijs nākamajā nedēļā, es sēžu visu dienu bibliotēkā un mācos, tāpēc ka es gribu labas atzīmes. Es gribu būt ķirurģe. It sevišķi studēt anatomiju ir ļoti svarīgi.