Dokuments ID 48

Vecums: 44

Dzimums: Sieviete

Semestris: 2

Dzīvo Latvijā (mēneši): 12

Dzimtā valoda: Swedish

Citas valodas: English,Finnish,French,German

Oriģinālais teksts
Es studeju medizinu Rīgas Stradinas Universitātē. Es studešu seši gadi. Es studeju ķīmija, bioloģija, medizinu vēsture, anatomija, filozofija, fizika, psiholoģija, bioķīmija, mikrobioloģija, pirmā palīdzība, latviešu valoda, latīņu valoda, histologija, nordic walking, parazitoloģija, vispārīgā medicīna. Man patik medizinu vēsture, anatomija, fizika, latviešu valoda, histologija, parazitoloģija un pirma palīdzība. Man ļoti patik laimīg un professionāls professors. Bīokīmija ir gruti. Medizinu vēsture ir viegls. Man ir septinas nodarbības pirmdienā, četras nodarbibas otrdienā, divas nodarbibas trešdienā, tris nodarbibas četurdien un piecas nodarbibas piektdienā. Mana nodarbības ir divas stundas un piecpadsmit minutes. Man ir divas colloqīums katru menesi. Visu examīnu ir grutī. Man ir azīmes starpā seši un astonī. Es studeju otrajā semestrā. Man ir ļoti gruti mājas darbu. Man ir mājas darbu kimījā, histologija, latviešu valoda un latiņu valoda. Mana lekcījas ir anglīski. Es studeju katru dienu četrus stundas universitāte, kafejnīcā un bibliothekā. Es braucu uz universītāte ar taksometro. Man ļoti patik studeju kafejnīcā kopa ar mani draugi un suni. Manī suni studeju ari medizinu bet ne universitātē. Es studeju ļoti brivdienas. Es studē parasti brivdienās es nationalas bibliotheka. Es braucu uz nationales bibliotheku ar pirmoja tramvaju. Es ļoti patik nationalas bibliotheka kafejnica. Es ēdu pusdienu kafejnicā. Es braucu tramvaju uz central tīrgu. Es perku ziedu mājas. Paldies!
Labotais teksts
Es studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Es studēšu sešus gadus. Es studēju ķīmiju, bioloģiju, medicīnas vēsturi, anatomiju, filozofiju, fiziku, psiholoģiju, bioķīmiju, mikrobioloģiju, pirmo palīdzību, latviešu valodu, latīņu valodu, histoloģiju, nūjošanu, parazitoloģiju, vispārīgo medicīnu. Man patīk medicīnas vēsture, anatomija, fizika, latviešu valoda, histoloģija, parazitoloģija un pirmā palīdzība. Man ļoti patīk laimīgs un profesionāls profesors. Bioķīmija ir grūta. Medicīnas vēsture ir viegla. Man ir septiņas nodarbības pirmdienā, četras nodarbības otrdienā, divas nodarbības trešdienā, trīs nodarbības ceturtdien un piecas nodarbības piektdienā. Manas nodarbības ir divas stundas un piecpadsmit minūtes. Man ir divi kolokviji katru mēnesi. Visi eksāmeni ir grūti. Man ir atzīmes starp seši un astoņi. Es studēju otrajā semestrī. Man ir ļoti grūti mājas darbi. Man ir mājas darbi ķīmijā, histoloģijā, latviešu valodā un latīņu valodā. Manas lekcijas ir angliski. Es studēju katru dienu četras stundas universitātē, kafejnīcā un bibliotēkā. Es braucu uz universitāti ar taksometru. Man ļoti patīk studēt kafejnīcā kopā ar maniem draugiem un suni. Mans suns studē arī medicīnu, bet ne universitātē. Es studēju ļoti daudz brīvdienās. Es studēju parasti brīvdienās Nacionālajā bibliotēkā. Es braucu uz Nacionālo bibliotēku ar pirmo tramvaju. Man ļoti patīk Nacionālās bibliotēkas kafejnīca. Es ēdu pusdienas kafejnīcā. Es braucu tramvaju uz Centrāltirgu. Es pērku ziedus mājām. Paldies!