Dokuments ID 52

Vecums: 26

Dzimums: Vīrietis

Semestris: 2

Dzīvo Latvijā (mēneši): 10

Dzimtā valoda: Finnish

Citas valodas: English,Latvian,Swedish

Oriģinālais teksts
Es studēju medicīnu Rīgas Stradiņa Universitātē. Man loti patīk Rīgas Stradiņa Universitāte. Man ir daudz studiju priekšmeti, bet man nepatik katru. Man patīk latviešu valoda, kīmija, anatomija, biokīmija un nepatīk vēsture, latīnu valoda, filozofija. un psihologija. Man ir daudz skolotajas un katru ir labi. Biokīmija ir ļoti grūti tāpēc es jābūt lasīšu katru dienu. Anatomija ir viegls un es nav jābūt lasīšu daudz. Lekcijas sakas rītā pulksten astoni. Nodarbības sakas pulksten desmit katru dienu. Man ir kolokviji katru mēnesi. Biokīmiju kolokviju ir loti grūti. Kīmiju kolokviju bija loti viegls. Man ir labas atzīmes tāpēk es lasu katru dienu divas stundas. Es esmu otrajā semestrā un man ir mājas darbs katru dienu. Nodarbibas ir angliski valoda. Pirmdienā man ir vienu lekciju, otrdienā man ir divas lekcijas, tresdienā man ir divas lekcijas, cetrdienā man ir divas lekcijas bet piektdienā man nav lekcijas. Man ir septinas lekcijas vai nodarbības katru nēdelu. Otrdienas un cetrdienas ir loti grūti tāpēk man ir biokīmija un psihologija. Es mācos katru vākaru bet es domaju man vajag brīvais laiku dažreiz. Katru nēdelas nogale es sēžu bibliotekā un studeju desmit vai divpadsmit stundas. Es bušu labi ārsts. Es gribēšu stradat slimnīcā Zviedrijā un studēšu Par kirurgs. Man nepatīk stradat laboratorijā tāpēc tas ir grūti. Mana draudzene ir labi zobārste.
Labotais teksts
Es studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Man ļoti patīk Rīgas Stradiņa universitāte. Man ir daudz studiju priekšmetu, bet man nepatīk katrs. Man patīk latviešu valoda, ķīmija, anatomija, bioķīmija un nepatīk vēsture, latīņu valoda, filozofija un psiholoģija. Man ir daudz skolotāju, un katra ir laba. Bioķīmija ir ļoti grūta, tāpēc man ir jālasa katru dienu. Anatomija ir viegla, un man nav jālasa daudz. Lekcijas sākas no rīta pulksten astoņos. Nodarbības sākas pulksten desmitos katru dienu. Man ir kolokviji katru mēnesi. Bioķīmijas kolokviji ir ļoti grūti. Ķīmijas kolokvijs bija ļoti viegls. Man ir labas atzīmes, tāpēc ka es lasu katru dienu divas stundas. Es esmu otrajā semestrī, un man ir mājas darbs katru dienu. Nodarbības ir angliski. Pirmdienā man ir viena lekcija, otrdienā man ir divas lekcijas, trešdienā man ir divas lekcijas, ceturtdienā man ir divas lekcijas, bet piektdienā man nav lekciju. Man ir septiņas lekcijas vai nodarbības katru nedēļu. Otrdienas un ceturtdienas ir ļoti grūtas, tāpēc ka man ir bioķīmija un psiholoģija. Es mācos katru vakaru, bet es domāju, man vajag brīvo laiku dažreiz. Katru nedēļas nogali es sēžu bibliotēkā un studēju desmit vai divpadsmit stundas. Es būšu labs ārsts. Es gribēšu strādāt slimnīcā Zviedrijā un studēšu par ķirurgu. Man nepatīk strādāt laboratorijā, tāpēc ka tas ir grūti. Mana draudzene ir laba zobārste.