Dokuments ID 53

Vecums: 20

Dzimums: Vīrietis

Semestris: 2

Dzīvo Latvijā (mēneši): 9

Dzimtā valoda: English

Citas valodas: French,Hindi,Spanish, Castilian

Oriģinālais teksts
MANAS MACĪBAS Es esmu students. Es studeju Rīgas Stradiņa Universitatē. Es studeju medicinu. Man bija deviņi priekšmeti pagājušajā semestrī un ši semestrī man ir astoņi priekšmeti. Man ļoti patīk studēt latviešu valoda, biokimīja un anatomija. Man nepatīk filozofija, vēstures medicinas un antropoloģija. Es domaju ka viss profesori un visi profesores ir labi un man patīk viss. Es ari domaju ka anatomija ir viegla bet histologia un latinu valoda ir loti gruti. Manas nodarbibas parasti sakas desmitos vai pusvienspadsmitos un ir beiži divas stundas. Man ir examens tikai beigas semestru janvārī vai jūnijā. Man ari ir koloqvis katru otra nedēļu. Es esmu otrajā semestrī. Es ari saņemu majasdarbu dažriez. Parasti majasdarbu ir anatomijā, biokimijā un histologiā. Visas nodarbibas ir angliskī bet latviešu nodarbiba ir angliskī un latviskī. Pirmdienā, man ir tikai viena nodarbiba bet otradienā man ir divas nodarbibas. Trisdiena un ceturtdiena man ir ari divas nodarbibas bet Piektdiena man ir viens lecture un divas nodarbibas. Es ari Studeju vakarā un rītā un es nestudeju un man nav nodarbibas svietdiena un sestdiena. Es nestudeju bibliotekā jo man nepatīk studet bibliotekā. Es studeju manā istabā. Man patīk studet Rīgas Stradiņa Universitatē un Latvijā. Es domaju ka histologia un anatomija lecture ir ļoti gruti bet nodarbibas ir vieglas. Paldies.
Labotais teksts
MANAS MĀCĪBAS Es esmu students. Es studēju Rīgas Stradiņa universitātē. Es studēju medicīnu. Man bija deviņi priekšmeti pagājušajā semestrī, un šajā semestrī man ir astoņi priekšmeti. Man ļoti patīk studēt latviešu valodu, bioķīmiju un anatomiju. Man nepatīk filozofija, vēsture medicīnas un antropoloģija. Es domāju, ka visi profesori un visas profesores ir labas, un man patīk viss. Es arī domāju, ka anatomija ir viegla, bet histoloģija un latīņu valoda ir ļoti grūta. Manas nodarbības parasti sākas desmitos vai pusvienpadsmitos un ir bieži divas stundas. Man ir eksāmens tikai semestra beigās janvārī vai jūnijā. Man arī ir kolokvijs katru otro nedēļu. Es esmu otrajā semestrī. Es arī saņemu mājasdarbus dažreiz. Parasti mājasdarbi ir anatomijā, bioķīmijā un histoloģijā. Visas nodarbības ir angliski, bet latviešu valodas nodarbība ir angliski un latviski. Pirmdienā man ir tikai viena nodarbība, bet otrdienā man ir divas nodarbības. Trešdienā un ceturtdienā man ir arī divas nodarbības, bet piektdienā man ir viena lekcija un divas nodarbības. Es arī studēju vakarā un no rīta, un es nestudēju un man nav nodarbības svētdienā un sestdienā. Es nestudēju bibliotēkā, jo man nepatīk studēt bibliotēkā. Es studēju manā istabā. Man patīk studēt Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijā. Es domāju, ka histoloģijas un anatomijas lekcijas ir ļoti grūtas, bet nodarbības ir vieglas. Paldies!