Dokuments ID 86

Vecums: 19

Dzimums: Vīrietis

Semestris: 1

Dzīvo Latvijā (mēneši): 3

Dzimtā valoda: German

Citas valodas: English,Latin

Oriģinālais teksts
Es esmu Gustav Peterson. Man ir māsa. Viņa vārds ir Schantall. Es esmu ārsts. Es esmu dzīvoju rigā. Es esmu dzivoju Brivibas Iela 336. Es esmu no Norvegija. Man ir patik automašina. Man patik skat. Mana maša ir medmāsa. Viņa patik ir alus. Viņa nedzīvo Vācijā. Viņa ir dzivo Afganistana. Mana mata ir no afganistana ari. Mana tēvs nedzivo afganistana. Viņš dzīvo spanija. Vins strādā ka inženieris. Mana masa strad ka terapeits. Viņa patik vācija. Mums garšo cūkas rībinās. Man negaršo spinati. Viņiem garšo. Mana māsa garsoja kafija un alus Tagad viņa vairs tos nepatik. Man patik ir spota. Mans draugs ir slimnīcas direktors. Viņš bija ekonomikas students. Mans mobila tālruņa [numerus] ir nullenulle vins, divi, tris, vins, nulle, nulle, astoņi, astoņi, seši, seši astoņi, cetri, tris, cetri, tris astoņi. Man ir devinpadsmit gards. Mana masa ir sešpadsmit gards. Mans draugs mācās medicina. Vins patik alus un automašīnas. Viņš dzivo rigā. Tagad Latvija dzivo aptuveni 2 m iljoni iedzīvotāju. Rīga dzīvo viena trešā daļa iedzīvotaju. Viņam nepatik Rīga. Viņš runā vāciski, franciscc un angliski. Es runaju vaciski, anglu un latinu. Mums patik vacija. Mes velamies dzivot Vacijā.
Labotais teksts
Es esmu Gustavs Petersons. Man ir māsa. Viņas vārds ir Šantāla. Es esmu ārsts. Es dzīvoju Rīgā. Es dzīvoju Brīvības ielā 336. Es esmu no Norvēģijas. Man patīk automašīnas. Man patīk [skat]. Mana māsa ir medmāsa. Viņai patīk alus. Viņa nedzīvo Vācijā. Viņa dzīvo Afganistānā. Mana māte ir no Afganistānas arī. Mans tēvs nedzīvo Afganistānā. Viņš dzīvo Spānijā. Viņš strādā kā inženieris. Mana māsa strādā kā terapeite. Viņai patīk Vācija. Mums garšo cūkas ribiņas. Man negaršo spināti. Viņiem garšo. Manai māsai garšoja kafija un alus. Tagad viņai vairs tas nepatīk. Man patīk sports. Mans draugs ir slimnīcas direktors. Viņš bija ekonomikas students. Mans mobilā tālruņa numurs ir nulle, nulle, viens, divi, trīs, viens, nulle, nulle, astoņi, astoņi, seši, seši, astoņi, četri, trīs, četri, trīs, astoņi. Man ir deviņpadsmit gadu. Manai māsai ir sešpadsmit gadu. Mans draugs mācās medicīnu. Viņam patīk alus un automašīnas. Viņš dzīvo Rīgā. Tagad Latvijā dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju. Rīgā dzīvo viena trešā daļa iedzīvotāju. Viņam nepatīk Rīga. Viņš runā vāciski, franciski un angliski. Es runāju vāciski, angļu un latīņu valodā. Mums patīk Vācija. Mēs vēlamies dzīvot Vācijā.