Dokuments ID 92

Vecums: 20

Dzimums: Sieviete

Semestris: 1

Dzīvo Latvijā (mēneši): 3

Dzimtā valoda: German,Spanish, Castilian

Citas valodas: English,French

Oriģinālais teksts
Mana ģimene Mani sauc Anna. Man ir divdesmit viens gadi. Es esmu students un studēju Rigas Tehniskajā universitātē. Mana ģimene ir no Holandes. Man ir viens brālis un viena māsa. Mana māsa vards ir Lena. Lena ir vecāka nekā mani. Viņai ir 25 (divdesmit pieci) gadi. Viņa ir studente un studē Riga Stradiņa universitātē. Viņa būs ārste. Man brālis vards ir Oskars. Oskars ir vecāks nekā Lena un mani. Oskars ir visvecākais. Viņam ir 29 (divdesmit devini) gadi. Oskars ir zobārsts. Mans tēvs vards ir Roberts. Viņam ir 55 (piecdesmit pieci) gadi. Viņš ir skolotājs un strādā holandā. Mana mate Sarah. Viņai ir 53 (piecdesmit tris) gadi. Viņa auks ir skolotāja un strādā holandā. Mana ģimene (izņemot mana māsa Lena) dzīvo Holandā. Lena un mani dzīvojam Rigā. Mūsu adrese ir Brivības iela septini dz. viens.
Labotais teksts
Mana ģimene Mani sauc Anna. Man ir divdesmit viens gads. Es esmu studente un studēju Rīgas Tehniskajā universitātē. Mana ģimene ir no Holandes. Man ir viens brālis un viena māsa. Manas māsas vārds ir Lēna. Lēna ir vecāka nekā es. Viņai ir 25 (divdesmit pieci) gadi. Viņa ir studente un studē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa būs ārste. Mana brāļa vārds ir Oskars. Oskars ir vecāks nekā Lēna un es. Oskars ir visvecākais. Viņam ir 29 (divdesmit deviņi) gadi. Oskars ir zobārsts. Mana tēva vārds ir Roberts. Viņam ir 55 (piecdesmit pieci) gadi. Viņš ir skolotājs un strādā Holandē. Mana māte ir Sāra. Viņai ir 53 (piecdesmit trīs) gadi. Viņa ir skolotāja un strādā Holandē. Mana ģimene (izņemot manu māsu Lēnu) dzīvo Holandē. Lēna un es dzīvojam Rīgā. Mūsu adrese ir Brīvības iela septiņi, dz. viens.