Dokuments ID 99

Vecums: 19

Dzimums: Sieviete

Semestris: 1

Dzīvo Latvijā (mēneši): 4

Dzimtā valoda: German

Citas valodas: English,French

Oriģinālais teksts
Mani sauc Alexandra. Es esmu latviete un es dzīvoju Latvijā. Man ir četrdesmit seši gadi. Mans telefona numurs ir nulle viens pieci viens divi septini nulle septini septini trīs pieci četri. Mana adrese ir Pils iela divdesmit pieci, dzīvoklis divi. Es esmu zobārste et es strādaju Paula Stradiņa Kliniska Universitātes Slimnīca. Mans vīrs, viņu sauc Peters. Viņš strāda Paula Stradiņa Kliniska arī. Viņš ir četrdesmit devini gadi. Man ir divi bērni. Tā ir mana meita. Viņa sauc Lea un vina ir trīs gadi. Vinai garšo augli un saldējums. Tā ir manas dēls un vinu sauc Martins. Vinš ir seši gadi un vinam negaršo tomāti. Mana māsa, vina sauc Alissa un vina ir četrdesmit viens gads. Vina adrese ir Kr. Barona iela trīspadsmit, dzīvoklis divi. Vina telefona numurs ir nulle viens pieci viens trīs septini trīs devini devini trīs pieci četri. Vīnai nepatik sportot un vīnai patik darbs. Ta ir mana mamma. Vinu sauc Rebecca un vina ir skolotāja. Vina ir astondemit gadi. Un tas ir mans tēvs. Vinu sauc Peters. Vins ir arsts ari. Vinu astondesmit trīs gads. Vini dvīvo Brivibas iela trisdesmit, dzīvoklis viens. Mans tēvs vinam patik peldēt, lasīt un skaties seriālus. Ta ir mana gimene.
Labotais teksts
Mani sauc Aleksandra. Es esmu latviete, un es dzīvoju Latvijā. Man ir četrdesmit seši gadi. Mans telefona numurs ir nulle, viens, pieci, viens, divi, septiņi, nulle, septiņi, septiņi, trīs, pieci, četri. Mana adrese ir Pils iela divdesmit pieci, dzīvoklis divi. Es esmu zobārste, un es strādāju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Mans vīrs, viņu sauc Peters. Viņš strādā Paula Stradiņa Klīniskajā slimnīcā arī. Viņam ir četrdesmit deviņi gadi. Man ir divi bērni. Tā ir mana meita. Viņu sauc Lea, un viņai ir trīs gadi. Viņai garšo augļi un saldējums. Tas ir mans dēls, un viņu sauc Martins. Viņam ir seši gadi, un viņam negaršo tomāti. Mana māsa, viņu sauc Alisa, un viņai ir četrdesmit viens gads. Viņas adrese ir Kr. Barona iela trīspadsmit, dzīvoklis divi. Viņas telefona numurs ir nulle, viens, pieci, viens, trīs, septiņi, trīs, deviņi, deviņi, trīs, pieci, četri. Viņai nepatīk sportot, un viņai patīk darbs. Tā ir mana mamma. Viņu sauc Rebeka, un viņa ir skolotāja. Viņai ir astoņdesmit gadi. Un tas ir mans tēvs. Viņu sauc Peters. Viņš ir ārsts arī. Viņam ir astoņdesmit trīs gadi. Viņi dzīvo Brīvības ielā trīsdesmit, dzīvoklis viens. Manam tēvam patīk peldēt, lasīt un skatīties seriālus. Tā ir mana ģimene.